FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन फारम ८०/८१ 02/12/2024 - 14:19 PDF icon -बेरोजगार-दर्ता-फाराम निवेदन.pdf
रास्ट्रपति शैशिक सुधार कार्यक्र माग फारम ८०/८१ 01/31/2024 - 13:30 PDF icon रास्ट्रपति शैशिक सुधार कार्यक्र माग फारम.pdf
संचय कोष बिशेष सापटी फारम ७९-८० 05/19/2023 - 11:26 PDF icon special loan Form-7b36.pdf
सम्पति विवरण ७९-८० 07/31/2022 - 19:49 PDF icon samapti.pdf
लोकसेवा दरखास्त फारम ७९-८० 07/31/2022 - 13:01 PDF icon लोक सेवा आयोग दरखास्त फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा नविकरण ७९-८० 07/31/2022 - 12:57 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नविकरण_0.pdf
सामाजिक सुरक्षा भतानाम दर्ता को दरखास्त ढांचा ७९-८० 07/31/2022 - 12:56 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा.pdf
डोर हाजिरी ७९-८० 09/24/2021 - 12:12 PDF icon डोर हाजिरी फारम